1. Đối với các công trình, dự án: Công ty bảo hành từ 30 – 36 tháng tùy từng hạng mục thi công.
  2. Công ty sẽ không bảo hành những hạng mục hỏng hóc do lỗi thiết kế, kết cấu của công trình