Tầng kỹ thuật 23 của hai tòa S2 và S3

Mặt bằng tầng kỹ thuật 23 tòa S2 

Tầng 23 kỹ thuật có giá rẻ nhất trong các tầng ( 8-10 % so với các căn khác ). Tại tòa S2, các căn khác tại tầng 23 mở bán bình thường, duy có các căn : 9, 10,11, 15, 16 – là các phòng kỹ thuật của tòa nhà.

Mặt bằng tầng kỹ thuật 23 tòa S3

Tầng 23 kỹ thuật có giá rẻ nhất trong các tầng ( 8-10 % so với các căn khác ). Tại tòa S3, các căn khác tại tầng 23 mở bán bình thường, duy có các căn : 8, 9,14, 15, 16 – là các phòng kỹ thuật của tòa nhà.

Tòa S1 không có phòng kỹ thuật tại tầng 23. 

Bài Viết Liên Quan